A enerxía: problemática actual e solucións

Dende sempre a humanidade empregou a enerxía para as suas necesidades, pero a partir da revolución industrial consome moita mais e de forma moi desigual. Isto levounos a unha situación na que a enerxía se ten transformado nun problema global, xa que é causa de numerosos impactos ambientais e conflitos sociais. A problemática actual en relación coa enerxía resúmese nos seguintes puntos:

1-As fontes básicas de enerxía ( petroleo, carbón e gas natural) xa non abondan.

2-O uso destas fontes de enerxía libera contaminantes á atmosfera que, entre outras consecuencias, son causa do cambio climático.

3-A enerxía, coma os restantes recursos, repártese de xeito desigual entre a poboación: unha minoría nos países ricos consome a maior parte da enerxía mundial.

4- O ritmo de consumo de enerxía vai en aumento

As solucións a esta crise enerxética parecen ser:

1-Aforrar enerxía.

2- Sustitución paulatina dos combustibeis fósiles por outros renovabeis e non contaminantes.

3-Reparto xusto da enerxía entre todos os habitantes do planeta.

Esta entrada foi publicada en Base, medio ambiente. Garda o enlace permanente.

Deixa unha resposta